Veri Analizi

Başarılı bir işletme kurmanın en önemli adımlarından biri, doğru veri analizi yapmaktan geçer. Verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve analiz sonucunda doğru bilgilerin çıkarılması, firma müşterilerinin istek ve taleplerini ortaya koyar. İşletme buna bağlı olarak ilerleyen dönemlerdeki yol planını çıkarabilir ve şimdiye kadar yaptığı, ancak verim almadığı uygulamaları yapmaktan vazgeçebilir.

Veri Analizi

V

eri madenciliği ve Business Intelligence (BI) ‘in temel bir bileşenidir ve işletme kararlarını yönlendiren içgörüleri kazanmada anahtar rol oynar. İşletmeler çok sayıda kaynaktan gelen verileri analiz ederek müşteri deneyimlerini kullanılabilir içgörülere dönüştürebilir.

Veri analizi, işletmenin geçmişte nerede yer aldığını, bugün ne durumda olduğu ve ilerde nerede olacağına dair sorular sorup bu soruları cevaplandırabilmeyi sağlar.

Veri analizi, işletmelerin daha iyi kararlar almak, müşterilerine hizmet etmek, üretkenliklerini ve gelirlerini artırmak üzere ihtiyaç duydukları bilgileri edinmeleri için kanıtlanmış bir yoldur. Veri analizinin iletmenize pek çok alanda fayda sağlar. Bunlardan en önemlileri işiniz için doğru bilgileri almak, BT departmanlarından daha fazla faydalanabilmek, daha etkili pazarlama kampanyaları oluşturmak ve müşterileri daha iyi anlamaktır.

Ancak, bugün o kadar çok veri mevcut ki veri analizi oldukça zorlaştı. Elde edilen tüm verilerin ele alınması ve sunulması, veri analizinin en zorlu yönleri. Geleneksel mimariler ve altyapılar, günümüzde üretilmekte olan büyük miktarda veriyi idare etmek için yetersiz kalıyor. Bu nedenle karar vericiler için verilerden eyleme geçirilebilir bir bakış açısı etmek çok uzun zaman alabiliyor.

Veri yönetimi çözümleri ve müşteri deneyimi yönetimi çözümleri, işletmelere müşteri etkileşimlerini yorumlamak, hedefleri optimize etmek ve iş uygulamalarını iyileştirmek için daha akıllıca uygulama yapma yeteneği kazandırıyor.