Martek (Başarı Hikayesi)

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde başlayan Teknoloji Parkı faaliyetlerinin gelişim sürecinde, Teknoloji Ser¬best Bölgesi (TEKSEB] ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEBJ Unvanları ile, hukuki statüleri birbirinden farklı iki bölge kurulmuş olup, ülkemizde mevcut 55 teknopark içinde ‘Teknoloji Serbest Bölgesi” tanım ve avantajlarına sahip yegane Teknokent TÜBİTAK Marmara Teknokent’idir.Toplam 62 hektar alan sahip TÜBİTAK Marmara Teknokent’inin 25,73 hektarı “Teknoloji Geliştirme Bölgesi “[TE KG E B] olup, 36,27 hektarı Teknoloji Serbest Bölgesi” (TEKSEB) alarak ayrılmıştır. Bölgenin kurulup işletilmesine TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yetkili kılınmış olup, konuya ilişkin kuruluş ve işletme sözleşmesi Marmara Araştırma Merkezi (MAMjileT.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında 27.01.2000 tarihinde akdedilmiştir Bölgenin gayesine uygun şekilde işletilmesi, yönetilmesi ve bölgede faaliyet gösteren firma ve bölge çalışanlarına ihtiyaç duyulan destek ve hizmetlerin sağlanması için “Anonim Şirket” statüsünde bir işletici şirket kurulması uygun görülmüş ve hu doğrultuda “Marmara Teknokent A.Ş.” tüzel kişiliği kurulmuştur. Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışmalar yürütül¬mektedir Marmara Teknokent A.Ş. faaliyetlerini yukarıda kısaca mahiyeti açıklanan mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup, gerçekleştirdiği faaliyetlerle kısa süre içinde Türkiye’nin önde gelen etkili “Teknokent”leh arasında yerini almıştır.

2015 Eylül ayında Bi.insyS projemiz Tübitak tarafından desteklenmeye layık görüldü ve yazılım ekibimizi Gebze Tübitak Martekyerleşkesine taşıdık, 2017 Ocak ayında ise Doc.insyS Doküman Yönetimi modülümüz ile 2. kez Tübitak tarafından desteklenmeye devam ediyoruz. Martek bünyesinde geleneksel olarak yapılan kahve günü etkinliğinde firmamızı ve ürünü¬müzü tanıtırken Sayın Dr. Orhan Çömlek Martek1 in de bir işletme olduğunu ve özellikle bir doküman yönelimi çözümüne duyulan ihtiyacın aciliyetinl belirtti. Buradaki danışman hocalarımız ile yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde ilk olarak Duc.insyS mudülümüzü devreye aldık ve iş istihbaratı yazılımımız Bi.insyS ile birlikte gerekli uyarlamaları yaparak geliştirdik. Sonrasında İş Geliştirme ve Teknik işler d e partm anındaki ihtiyaçlar doğrultusunda CRM.insyS CRM modülü¬müzün uyarlamasını yaparak kullanıma sunduk.
TÜBİTAK MARTEK GENEL MÜDÜRÜ Sn. DR. ORHAN ÇÖMLEK:
Desteklenecek projeleri ve tek no parkımızda yer alan firmaları özenle seçiyoruz ve firmalarımız arasında sinerji yaratmayı, sadece projelerini geliştirme konusunda değil iç ve dış pazarda firmalarımızın tanınması ve ürünlerinin pazarlanması konusunda da ekip olarak çalışmayı, üretilen projeleri sahiplenmeyi önemsiyoruz, SysinsyS’i gerek işbirliği açısından gerekse de uygulanabilir ve günümüz koşullarına ve ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan esnek ve kolay kullanılan çözümleri ile ailemizin bir parçası olarak benimsiyoruz. Öncelikli ihtiyacımız arşivimizi sanal ortama taşımak ve gerek firma içi gerekse firma dışı yazışma lan-İşi eri kağıt ortamından kurtarmaktı. SysİnsyS ile yapmış olduğumuz işbirliği sonrası kısa bir zamanda analiz sürecini tamamlayarak canlı kullanıma geçtik. Sonrasında doğan ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirmeler kısa sürede tamamlandı. Artık tüm evraklar Doc.insyS üzerinde veri tabanına giriliyor, otomatik olarak iş akışına düşen evraklar gerek onay mekanizmasına dahil edili¬yor gerekse ihtiyaçlar doğrultusunda e-imza ile resmi olarak imzalanıp paylaşılıyor ya da paraflanarak kontrolü sağlanıyor. Arkadaşlarımız istedikleri evrağa nerede olurlarsa olsun erişebiliyorlar, raporlayabiliyorlar. Kim kaydetmiş kim onaylamış/reddetmiş, kim imzalamış görebiliyorlar. Tekrarlı evrakları, termin tarihlerini takip edebiliyorlar. Artık evraklarımız kaybolmuyor, sorumluları takip etmekte zorlanmıyoruz, kayıt silinse bile takibi yapılabiliyor. Martek1 te değerli evraklar ve dokümanlar SysİnsyS’ ye emanet.
İste gelsin özelliği ile nerede ulursak olalım raporlar sistem tarafından programlı bir şekilde ya da ihtiyaç duyduğumuz anda İstediğimiz formatta hazırlanıp anlık olarak mailimize geliyor, ilgili arkadaşımızı aramamıza bile gerek kalmıyor. İş akışımıza düşen evrakların kontrolünü ve onayını cep telefonu m uzdaki uygulamadan kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Sonrasında Fark ettik ki iş geliştirme ekibimizin performanslarını takip etmek üyelerimizin ilk temasından itibaren faaliyetlerin izini sürmek, arkadaşlarımız firma dışında ya da izinli olduğunda diğer arkadaşlarımızın işleri takip etmesi Crm.insyS ile çok kolay. Teknik ekibimiz de gerek firmalarımızın ihtiyaçlarım gerekse kiralanan alanları ve yapılan işleri CRM.insyS üzerinden takip ediyor.
Kısa bir sürede tüm iş süreçlerimizi kademeli ularak Erp.insyS üzerine taşımayı hedefliyoruz.